GateAZ cung cấp công cụ cho phép bạn quản lý tài khoản SMTP, mẫu email, danh bạ email và thực hiện gửi email hàng loạt có theo dõi và thống kê theo từng chiến dịch một cách dễ dàng.

Đăng nhập

Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại: https://gateaz.com/soc/. Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua email support@gateaz.com để được hỗ trợ nhanh nhất.

Thêm tài khoản SMTP

Vào menu Email -> SMTP hoặc truy cập trực tiếp vào link sau:

Tại trang SMTP, bấm vào nút Add ở góc trên bên trái:
Gửi email hàng loạt với GateAZ

Tại trang thêm tài khoản SMTP, tiến hành nhập dữ liệu theo hướng dẫn sau:
Gửi email hàng loạt với GateAZ
  1. Nhập host kết nối và địa chỉ email. Nếu địa chỉ email là Gmail thì host kết nối là smtp.gmail.com.
  2. Nhập thông tin đăng nhập.
  3. Giao thức bảo mật và cổng kết nối. Nếu địa chỉ email là Gmail thì chọn TLS 587 hoặc SSL 465.
Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm nút Save là xong.

Lưu ý: Bạn càng có nhiều tài khoản SMTP thì hiệu quả của việc gửi email hàng loạt càng cao.

Kiểm tra kết nối SMTP

Sau khi đã có danh sách các tài khoản SMTP, bạn bấm vào biểu tượng ở cột failed của từng tài khoản để kiểm tra xem việc kết nối SMTP và gửi email có thành công hay không. Nên bấm ít nhất 2 lần để chắc chắn là kết nối thành công (bấm 1 lần, đợi chạy xong bấm thêm lần nữa):
Gửi email hàng loạt với GateAZSau khi bấm vào biểu tượng ở cột failed và chạy xong sẽ có 2 trường hợp:
  1. Con số kế bên biểu tượng tăng lên => Không kết nối và không gửi email được.
  2. Con số kế bên biểu tượng trở thành số 0 => Kết nối và gửi email thành công.


Đối với trường hợp 1, cần kiểm tra kỹ lại các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Cần chắc chắn rằng thông tin đăng nhập vào tài khoản đã chính xác 100%.

Vấn đề 2: Nếu là tài khoản Gmail, cần đăng nhập vào tài khoản, truy cập vào link https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps và tiến hành turn on như hình sau:
Gửi email hàng loạt với GateAZ

Vấn đề 3: Một số tài khoản Gmail khi thực hiện gửi email qua kết nối SMTP sẽ bị Google chặn và Google chỉ thông báo về việc chặn này sau vài giờ kể từ lần kết nối đầu tiên. Như vậy, đối với các tài khoản không kết nối để gửi email đi được, tốt nhất sau thử kết nối vài giờ hoặc vào ngày hôm sau, bạn hãy đăng nhập trở lại, mở email thông báo "Someone has your password" và thực hiện xác minh theo các bước như các hình sau:
Gửi email hàng loạt với GateAZ

Gửi email hàng loạt với GateAZ
Bấm vào YES, THAT WAS ME

Newer posts

Recent Images


See all images by Frans

Similiar Images